TƯ LIỆU KHOA HỌC

Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Hậu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Xuân Hậu
Ngày, tháng, năm sinh : 07/02/1950
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học Trái đất,Địa lý kinh tế - xã hội
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=493%3Apham-xuan-hau&catid=218%3Akhoa-dia-ly&Itemid=376&lang=vi&site=51; http://www.giaoduc.edu.vn/nhung-nguoi-linh-tren-buc-giang-bai-cuoi-nguoi-thay-giao-thuong-binh.htm