Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Thúy Xiêm

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Cao Thúy Xiêm
Ngày, tháng, năm sinh : 15/11/1962
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học,Kinh tế học vi mô
Giới tính : Nữ
Quê quán : Tỉnh Hưng Yên.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
close

Thông báo