Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hạnh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Ngọc Hạnh
Ngày, tháng, năm sinh : 04/12/1957
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hóa học,Công nghệ hóa học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Thị xã Sadec, tỉnh Đồng Tháp.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
close

Thông báo