Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Quốc Phong

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trương Quốc Phong
Ngày, tháng, năm sinh : 17/02/1979
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Công nghệ sinh học
Giới tính : Nam
Quê quán : Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.