Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Duy Hải

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Duy Hải
Ngày, tháng, năm sinh : 09/04/1979
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kỹ thuật công nghệ,Điện tử Viễn thông
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.