Các tư liệu về  Giáo sư Đậu Thế Biểu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đậu Thế Biểu
Ngày, tháng, năm sinh : 08/04/1927
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Khoa học chính trị
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Ba.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004.
so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
close

Thông báo