Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhâm Phong Tuân

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nhâm Phong Tuân
Ngày, tháng, năm sinh : 22/02/1980
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.