Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Minh Hà
Ngày, tháng, năm sinh : 01/11/1972
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.