Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Đức Hiếu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đoàn Đức Hiếu
Ngày, tháng, năm sinh : 20/04/1953
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Triết học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://fpi.hcmute.edu.vn/ArticleId/2b48c099-b433-47b9-826d-a2595ff9202b/pgsts-doan-duc-hieu; Thư viện Quốc gia.