Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hà.

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Hà.
Ngày, tháng, năm sinh : 02/01/1977
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Kinh tế học,Kinh tế - Tài chính
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Học viện Tài chính.