Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Danh Nam

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Danh Nam
Ngày, tháng, năm sinh : 05/10/1982
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Giáo dục học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.