Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lại Ngọc Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lại Ngọc Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 04/04/1977
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Cơ khí,Công nghệ nhiệt
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Hồ Chí Minh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
close

Thông báo