Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Đức Dũng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Đức Dũng
Ngày, tháng, năm sinh : 23/12/1962
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học quân sự
Giới tính : Nam
Quê quán : Hải Phòng.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.gsneu.edu.vn/pham-duc-dung__225037.html
close

Thông báo