Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Chiển

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Chiển
Ngày, tháng, năm sinh : 04/11/1919
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Địa chất
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân; Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ (Đồng tác giả); Huân chương Kháng chiến hạng Nhất,hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học Địa chất; Huy chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật.
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
Những nét tiêu biểu :

 

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004; Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại CPD.
close

Thông báo