Các tư liệu về  Phó Giáo sư Lê Bá Thảo

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Bá Thảo
Ngày, tháng, năm sinh : 18/04/1923
Học hàm : Phó Giáo sư
Chuyên ngành : Địa lý học,Sinh thái học
Giới tính : Nam
Quê quán : Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương chống Pháp; Huân chương chống Mỹ; Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: https://dodoanhoang.wordpress.com/2014/10/24/co-gs-le-ba-thao/; Thư viện Quốc gia.
close

Thông báo