Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Chính

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Chính
Ngày, tháng, năm sinh : 15/02/1947
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Sinh học,Công nghệ sinh học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Làng Hành Thiện, xã Xuân Khu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://100years.vnu.edu.vn/
close

Thông báo