Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Thị Hoàng Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 23/10/1976
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Tài chính- ngân hàng
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://nckh.hvnh.edu.vn/5830/introduction/998868/doi-ngu-can-bo.html