Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Ái Khuê

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Thị Ái Khuê
Ngày, tháng, năm sinh : 09/06/1961
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Thể dục thể thao,Giáo dục thể chất
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://banmaiyoga.com.vn
close

Thông báo