Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hiến Bằng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Hiến Bằng
Ngày, tháng, năm sinh : 22/12/1955
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Toán học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://dhsptn.edu.vn/uploads/news/pham-hien-bang.pdf
close

Thông báo