Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phạm Thị Trân Châu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Thị Trân Châu
Ngày, tháng, năm sinh : 29/07/1938
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Sinh học
Giới tính : Nữ
Quê quán : xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Lao động hạng Hai, hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba; Huân chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc; Giải thưởng Kovalepskaia; Huy chương Vì sự nghiệp Phát triển nghề Cá; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học Công nghệ; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc; Huy chương Vì sự nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004; Lý lịch do nhà khoa học tự khai hiện đang lữu giữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo