Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Võ Trọng Hùng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Võ Trọng Hùng
Ngày, tháng, năm sinh : 19/02/1956
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Mỏ và khai thác
Giới tính : Nam
Quê quán : Thị xã Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (nay là thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huy chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
close

Thông báo