Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Lợi

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Văn Lợi
Ngày, tháng, năm sinh : 12/05/1964
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Dân tộc học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.ivides.vnu.edu.vn/User_folder_upload/userfiles/files/Pham%20Van%20Loi_LLKH.pdf