TƯ LIỆU KHOA HỌC

Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Bùi Minh Toán

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Bùi Minh Toán
Ngày, tháng, năm sinh : 04/07/1945
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Ngôn ngữ học
Giới tính : Nam
Quê quán : Thôn Vĩnh Gia, xã Phú Xuân, thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.