Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Dân

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thế Dân
Ngày, tháng, năm sinh : 29/09/1937
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Hóa học,Nhiên liệu rắn
Giới tính : Nam
Quê quán : Làng Vị Hạ, xã Trùng Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo