Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đản

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Đản
Ngày, tháng, năm sinh : 27/12/1943
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Giáo dục học, Lý luận dạy học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu giữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo