Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Dân

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Văn Dân
Ngày, tháng, năm sinh : 16/01/1950
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Văn học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do NKH tự khai lưu giữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo