Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hữu Đạo

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đặng Hữu Đạo
Ngày, tháng, năm sinh : 14/10/1943
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Toán học,Công nghệ thông tin
Giới tính : Nam
Quê quán : Thôn Ước Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch Nhà khoa học khai, lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo