Các tư liệu về  Giáo sư Hoàng Xuân Cơ

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Xuân Cơ
Ngày, tháng, năm sinh : 17/04/1950
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Khoa học Trái đất,Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://hus.vnu.edu.vn/vi/users/cohx; https://vnu.edu.vn/home/?C1635/N3377/PGS.TS.-Hoang-Xuan-Co,-Khoa-Moi--truong,-dHKHTN.htm; Thư viện Quốc gia.
close

Thông báo