Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Chiên

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Thị Chiên
Ngày, tháng, năm sinh : 20/12/1960
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Giáo dục học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://dhsptn.edu.vn/index.php?language=vi&nv=about&op=Khoa-Hoa-hoc
close

Thông báo