Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Hồng
Ngày, tháng, năm sinh : 04/09/1969
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học Trái đất,Địa lý tự nhiên
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang).
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://dhsptn.edu.vn/uploads/news/pgs.nguyenthihong_1.pdf