Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Đinh Ngọc Ái

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đinh Ngọc Ái
Ngày, tháng, năm sinh : 23/02/1937
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Cơ khí động lực,Động lực học
Giới tính : Nam
Quê quán : Thành phố Thanh Hóa.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học tự khai lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
close

Thông báo