Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cự

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Xuân Cự
Ngày, tháng, năm sinh : 05/03/1952
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Khoa học Trái đất,Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://hus.vnu.edu.vn/vi/users/cunx
close

Thông báo