Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Kỳ

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Huy Kỳ
Ngày, tháng, năm sinh : 06/06/1958
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Báo chí và thông tin
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Tịnh Cương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://ajc.edu.vn/
close

Thông báo