Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hoài Châu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Thị Hoài Châu
Ngày, tháng, năm sinh : 05/02/1954
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Giáo dục học,Toán học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Những người con Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc (1945-2012). H- Tri thức, 2013; http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=3664%3Ale-thi-hoai-chau&catid=221%3Akhoa-toan-tin&Itemid=379&lang=vi&site=51
close

Thông báo