Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Huy Xu

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phan Huy Xu
Ngày, tháng, năm sinh : 15/09/1935
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Giáo dục học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Những người con Hà Tinh trên mọi miền Tổ quốc (1945-2012). H- Tri thức, 2013; http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=3619%3Aphan-huy-xu&catid=218%3Akhoa-dia-ly&Itemid=376&lang=vi&site=51; Thư viện Quốc gia.
close

Thông báo