Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Tấn Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 03/03/1934
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Nông học,Chăn nuôi
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Huy chương Vì sự nghiệp Phát triển Nông nghiệp.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Lý lịch khoa học do nhà khoa học cung cấp lưu trữ tại Trung tâm.
close

Thông báo