Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Đức Ba

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Trần Đức Ba
Ngày, tháng, năm sinh : 01/12/1936
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Kĩ thuật điện,Kỹ thuật điện lạnh
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương Vì sự nghiệp Khuyến học.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Phó Giáo sư Việt Nam (1980-1991). Tập 1. H- Khoa học xã hội, 2007; http://www.lib.hcmut.edu.vn/Images_upload/files/TranDucBa.pdf
close

Thông báo