Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phạm Lê Hòa

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Lê Hòa
Ngày, tháng, năm sinh : 09/08/1955
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Nghệ thuật,Âm nhạc
Giới tính : Nam
Quê quán : Hải Phòng.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Lao động hạng Ba.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://www.spnttw.edu.vn/Pages/ArticleDetail.aspx?siteid=1&sitepageid=313&articleid=3198
close

Thông báo