Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tài Cẩn

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Tài Cẩn
Ngày, tháng, năm sinh : 22/05/1926
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Ngôn ngữ học
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học xã hội, 2004; Các nhà nghiên cứu Ngôn ngữ học Việt Nam. Vương Toàn (Chủ biên). H- Khoa học Xã hội, 2005.
so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo