Các tư liệu về  Giáo sư Phạm Như Cương

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Như Cương
Ngày, tháng, năm sinh : 15/01/1928
Học hàm : Giáo sư
Chuyên ngành : Triết học
Giới tính : Nam
Quê quán : thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huân chương Chiến thắng hạng Nhì.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học Xã hội, 2004.