Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Quang Dương

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Đỗ Quang Dương
Ngày, tháng, năm sinh : 06/01/1977
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Dược học
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.