Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Nguyên Cẩn

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Lê Nguyên Cẩn
Ngày, tháng, năm sinh : 01/06/1951
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Văn học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://nguvan.hnue.edu.vn/Gioithieu/Lylichkhoahoc/tabid/172/newstab/663/Default.aspx
close

Thông báo