Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Chữ

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Viết Chữ
Ngày, tháng, năm sinh : 15/04/1950
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Giáo dục học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://nguvan.hnue.edu.vn
close

Thông báo