Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Dong

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Phạm Tất Dong
Ngày, tháng, năm sinh : 01/08/1934
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Tâm lý học,Xã hội học
Giới tính : Nam
Quê quán : Xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Huân chương Kháng chiến hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhì; 11 Huy chương các loại.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: Giáo sư Việt Nam. H- Khoa học xã hội, 2004.
close

Thông báo