Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Ngọc Anh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Vũ Ngọc Anh
Ngày, tháng, năm sinh : 07/11/1972
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Xây dựng
Giới tính : Nam
Quê quán : quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://muce.edu.vn/include/details.asp?id=2987; Thư viện Quốc gia.