Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Sâm

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Hoàng Văn Sâm
Ngày, tháng, năm sinh : 04/11/1977
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Lâm nghiệp
Giới tính : Nam
Quê quán : Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://ddsh.vfu.edu.vn/Pages/gioi-thieu-introduction-132/co-cau-to-chuc-people-133/CV_SAM-fa15b7763652314.aspx