Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Lai

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Lai
Ngày, tháng, năm sinh : 03/04/1930
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Ngôn ngữ học
Giới tính : Nam
Quê quán : huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://ussh.vnu.edu.vn/profile/nguyen-lai; http://www.ussh.vnu.edu.vn/d4/news/Nha-khoa-hoc-yeu-van-chuong-va-giau-long-nhan-ai-1-12964.aspx
close

Thông báo