Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Tâm

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Thị Tâm
Ngày, tháng, năm sinh : 05/04/1966
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Sinh học
Giới tính : Nữ
Quê quán : Huyện Kim Thi, tỉnh Hưng Yên.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
Nguồn tham khảo: http://dhsptn.edu.vn; Thư viện Quốc gia.
close

Thông báo