Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Chỉnh

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Phúc Chỉnh
Ngày, tháng, năm sinh : 11/08/1962
Học hàm : Phó Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ
Chuyên ngành : Giáo dục học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Ưu tú; Huân chương Lao động hạng Ba; Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Giáo dục; Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://dhsptn.edu.vn; http://103.23.144.229/opac/search/itemDetail.asp?item_id=264489&idconfig=1&nBibTypeId=0