Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Bin

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên : Nguyễn Bin
Ngày, tháng, năm sinh : 20/05/1944
Học hàm : Giáo sư
Học vị : Tiến sĩ khoa học
Chuyên ngành : Công nghệ hóa học
Giới tính : Nam
Quê quán : xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Danh hiệu giải thưởng,
huân huy chương:
Nhà giáo Nhân dân.
Những nét tiêu biểu :

 

Nguồn tham khảo: http://chemeng.hust.edu.vn/vi/9-can-bo/568-nguyen-bin; http://103.23.144.229/opac/
close

Thông báo